panel

Warmtepomp

In onze omgeving is veel ongebruikte energie aanwezig. Warmtepompen kunnen deze gratis energie omzetten in bruikbare warmte of koude. In sommige nieuwbouwwijken wordt inmiddels geen gasleiding meer aangelegd, omdat de warmtepomp het warmtesysteem overneemt. Maar ook in bestaande gebouwen kan een warmtepomp een goede optie zijn.

Hoe werkt het?

Warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op die bij hoge temperatuur weer wordt afgegeven. Voor dit proces is energie nodig. Omdat de benodigde energie echter lager is dan de geleverde energie, dragen warmtepompen bij aan een grote vermindering van de CO2-uitstoot.

Typen warmtepompen

Warmtepompen kunnen verschillende bronnen hebben. Ze kunnen warmte uit de lucht of warmte uit de grond opwaarderen. Het ene type heet dan ook een lucht/water warmtepomp en de andere een water/water warmtepomp.

Lucht/water warmtepomp

Bij lucht/water warmtepompen wordt de energie uit de lucht gehaald en opgepompt tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Dit is een ideaal systeem voor de verwarming van een woning. Het water wordt tot ongeveer 38 °C opgewarmd. Om toch goed het pand te verwarmen is een goed afgiftesysteem nodig met vloerverwarming en eventueel wandverwarming.

Lucht/water warmtepomp
Lucht/water warmtepomp

Water/water warmtepomp

Een water/water warmtepomp haalt vrij beschikbare warmte (= energie) uit de bodem, uit grondwater of uit oppervlaktewater. Er zijn veel verschillende typen. De basis blijft echter dat lage temperatuur water opgewaardeerd kan worden naar een hogere temperatuur. Dit type warmtepompen wordt minder vaak voor individuele panden gebruikt, maar eerder voor een grotere groep.

 

Groenpand helpt gebouweigenaren energie onafhankelijk te worden.

Groenpand 2018 ©
085 401 19 12