panel

Duurzame bronnen

Groenpand gelooft dat alle energie uiteindelijk uit hernieuwbare en lokale bronnen moet komen. Daarom wordt door ons alleen zonnestroom uit de regio (Nederland, Duitsland en België) en windenergie uit Nederland geleverd.

Nederlandse Windenergie

Windmolens dragen sterk bij aan meer duurzame energie. Op dit moment komt bijna 5% van de Nederlandse elektriciteit uit wind. Met jouw steun erbij kan dat groeien naar 25%.

Belgische Zonne-energie

In Nederland is nog te weinig aanbod van zonnestroom. Groenpand koopt de reststroom van mensen die met ons zonnepanelen hebben geïnstalleerd en een overschot hebben. Daarnaast haalt Groenpand zonnestroom uit België en Duitsland, omdat er in Nederland tekorten zijn.

Visie Groenpand op duurzame bronnen

Groenpand gelooft dat er uiteindelijk een gezonde mix moet ontstaan van duurzame bronnen voor energie in Nederland, liefst zoveel mogelijk uit lokale bronnen. Op dit moment lijkt het niet realistisch te verwachten dat alle stroom in de toekomst bestaat uit zonne-energie of wind-energie. Beide zijn niet altijd beschikbaar, en we hebben nog steeds geen goede manier om energie langdurig en betaalbaar op te slaan. Daarom moeten we blijven zoeken naar andere duurzame bronnen. Bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie), waterkracht en mogelijk zijn er andere bronnen van hernieuwbare energie die we nu nog over het hoofd zien. We moeten ons dus blijven ontwikkelen.

Garanties van oorsprong

De stroom uit je stopcontact komt binnen via het elektriciteitsnetwerk. Er kan niet vanaf ieder wind- of zonpark een aparte kabel door heel Nederland naar alle panden gelegd worden. Het is daarom noodzakelijk om met een certificatensysteem te werken. In Nederland worden de certificaten uitgegeven door CertiQ, onderdeel van het netwerkbedrijf Tennet. Deze “Garanties van Oorsprong” die CertiQ elektronisch verstrekt, zijn het bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Als Groenpand je zonnestroom of Nederlandse wind levert, staat daar altijd zo’n certificaat tegenover.

Groenpand helpt gebouweigenaren energie onafhankelijk te worden.

Groenpand 2018 ©
085 401 19 12