Onderhoudscontract Zonnepanelen2022-05-31T10:14:36+02:00

Onderhoudscontract Zonnepanelen

Blijvend genieten van je zonnepanelen

Na het plaatsen van zonnepanelen op jouw dak, wil je natuurlijk niets liever dan veel zonnestroom opwekken en langdurig van je panelen genieten. Bij Groenpand plaatsen wij panelen met een lange levensduur en een bewezen hoge efficiëntie. Maar wat voor type paneel je ook hebt, het volgen van de opbrengsten blijft slim. Monitoring van je zonnepanelen doen wij met het onderhoudscontract Zonneklaar.

Het onderhoudscontract kun je direct afsluiten bij het aanschaffen van de zonnepanelen (installatie). Het contract gaat in op het moment dat de installatie is opgeleverd. Je ontvang hierover bericht.

Ontmoet onze serviceplanner

Jasper

“Panelen vervangen, een dakpan die kapot is: één keer in de week verruil ik mijn werkplek op het hoofdkantoor voor het dak. Lekker in de buitenlucht mijn handen uit de mouwen steken. Ik geniet van de afwisseling van zowel op kantoor én in de buitenlucht werken.”

Monitoren

Monitoring werkt zo: Zonnepanelen zijn gekoppeld aan een omvormer, het onderdeel dat de opgewekte zonnestroom omzet in bruikbare wisselstroom. De omvormer kan ook de status van de zonnepanelen doorgeven via het internet. Door deze omvormer uit te lezen, kunnen wij inzien of de gehele installatie naar behoren werkt. Soms wil het bijvoorbeeld gebeuren dat zich vuil heeft verzameld op de zonnepanelen. Of dat een paneel een storingsmelding geeft. Als dat zo is, kan het paneel niet optimaal presteren en haal jij geen maximaal rendement uit je investering.

Onderhoudscontract Zonneklaar

Wil je ervan verzekerd zijn dat jouw zonnepanelen-installatie altijd optimaal werkt? En je dus altijd het hoogste rendement uit je investering haalt? Dan kun je het onderhoudscontract Zonneklaar afsluiten. Wij houden de systemen in de gaten en berichten je in het geval van een storing. Komen wij de storing oplossen op locatie, dan ontvang je hierop korting. Je ontvangt ook rapportages en een jaarlijkse dieptescan van de zonnestroom opbrengst. We analyseren of jouw daadwerkelijke jaaropbrengst overeenkomt met de verwachte opbrengst van je systeem en die van vergelijkbare systemen. Zo houden wij in de gaten of je zonnepanelen optimaal presteren.

De services

Set up Monitoring

Standaard wordt bij installatie de omvormer aangesloten op het internet. Je krijgt toegang tot het monitoringsportaal met één of meerdere e-mailadressen. Hiermee is vervolgens via een browser of app toegang tot een overzicht van de opbrengsten mogelijk. Je kunt nu zelf bekijken hoeveel kWh stroom de zonnepanelen opbrengen en of er foutmeldingen worden aangegeven. Alle klanten van Groenpand krijgen deze set up.

Proactieve monitoring

Fouten en storingen kunnen wij oppikken via de monitoring van je systeem. Wij houden je systeem 24/7 in de gaten en alarmeren je bij mogelijke storingen binnen 2 werkdagen. We zijn in staat om eventuele fouten op verschillende niveaus op te pikken. Bijvoorbeeld bij uitval van een paneel of zelfs het complete systeem. Wanneer nodig nemen wij contact met je op voor een snelle foutoplossing. Veel kunnen we vervolgens op afstand al regelen, eventueel door jou te begeleiden.

Rapportages

Je ontvangt jaarlijks heldere rapportages over het functioneren van het systeem. Met daarin de opbrengsten van afgelopen jaar, je opbrengst vergeleken met andere systemen en een rapportage over eventuele foutmeldingen die geweest zijn. Hiermee blijf je zelf ook op de hoogte van de status van je systeem. Mochten aanpassingen handig blijken omdat je over de jaren heen minder efficiënt presteert dan kun je dit ook zien. Bijvoorbeeld de nood van een schoonmaak of eventueel het verplaatsen van een zonnepaneel bij verandering in schaduwval. Deze rapportages worden tegelijk opgemaakt met de jaarlijkse dieptescan.

Jaarlijkse dieptescan

Voor het systeem maken wij een opbrengstverwachting. Op afstand evalueren we je systeem op basis van deze opbrengstverwachting. Grote fouten pikken we op middels onze proactieve monitoring. Kleinere fouten, zoals het uitvallen van een deel van een zonnepaneel, kunnen we uitlezen op basis van jaaropbrengsten en specifieke registraties op systeemniveau. Ook kleinere fouten die geen directe alarmmelding opleveren kunnen we zo alsnog oppikken.

Jaarlijkse inspectie

Onderhoudscontract Zonneklaar Scope 12

Jaarlijks plannen we een bezoek op locatie om de staat van de installatie op te nemen. Tijdens deze inspectie controleren wij het systeem op zichtbare fouten, zoals schades, vuil of gevaarlijke situaties. Maar ook op minder zichtbare fouten, zoals isolatiefouten in kabels en productiecijfers. Dit combineren we met de jaarlijkse dieptescan op afstand. Hiermee zorgen we ervoor dat je systeem in de toekomst goed blijft functioneren. Deze jaarlijkse inspectie wordt door veel verzekeraars aanbevolen, vooral als het systeem voor de verzekeraar aan een SCIOS Scope 12 keuring moet voldoen. We signaleren eventuele afkeurpunten voor de herhaling Scope 12 keuring vroegtijdig, zodat je tijdens de keuring niet voor verrassingen komt te staan. Na 5 jaar bestaan van het onderhoudscontract zullen we dan ook de herhaling van deze initiële Scope 12 keuring voor je regelen.

Servicebezoek op locatie

Veel vragen zullen wij allereerst beantwoorden en hopelijk oplossen op afstand. Voor garantie vragen zullen we dan bijvoorbeeld contact opnemen met de producent. Soms is er een bezoek nodig, bijvoorbeeld voor wijzigingen aan het systeem, foutoplossing op locatie en vervanging van onderdelen.

Blijkt een fout onder de installatiegarantie te vallen dan brengen wij geen kosten in rekening. Kosten voor het leveren van productgarantie brengen wij ook niet in rekening zolang je installatiegarantie hebt (2 jaar). Heb je een defect product en heb je geen installatiegarantie meer, maar nog wel productgarantie, dan regelen we een vervangend product vanuit de fabrikant. De arbeidsuren voor vervanging brengen we dan in rekening, maar het product zelf niet.

Onderhoudsaanbod zonnesystemen

thisZelf aan zet!Onderhoudscontract:
Zonneklaar
Onderhoudscontract: Zonneklaar Scope 12
Set up monitoring
Toegang tot de monitoring wordt verzorgd
Proactieve monitoring
Wij houden je systeem in de gaten en alarmeren binnen 2 werkdagen bij een storing
Rapportage
Je ontvangt jaarlijks heldere rapportages over het functioneren van het systeem
Jaarlijkse dieptescan
Op afstand lezen wij in diepte uit of je systeem naar verwachting presteert
Jaarlijkse inspectie
Op locatie doen wij een visuele inspectie, in lijn met de gevraagde periodieke inspecties voor Scope12
Herhaling Scope 12 keuring
Na 5 jaar plannen we een externe Scope 12 herkeuring
Korting op servicebezoek op locatie
Voor aanpassingen, extra onderhoud en andere bezoeken rekenen we arbeidskosten + voorrijkosten
Eerste arbeidsuur per jaar gratisEerste arbeidsuur per jaar gratis
GratisJaarlijks €60
+ €2 per paneel
Jaarlijks €450
+ €3 per paneel
Zelf aan zet!
 • Set up monitoring
 • Proactieve monitoring

 • Rapportage
 • Jaarlijkse dieptescan

 • Jaarlijkse inspectie

 • Herhaling Scope 12 keuring

 • Korting op servicebezoek op locatie

Onderhoudscontract: Zonneklaar
 • Set up monitoring
 • Pro-actieve monitoring
 • Rapportage
 • Jaarlijkse dieptescan
 • Jaarlijkse inspectie
 • Herhaling Scope 12 keuring

 • Eerste arbeidsuur per jaar gratis
Onderhoudscontract: Zonneklaar Scope 12
 • Set up monitoring
 • Pro-actieve monitoring
 • Rapportage
 • Jaarlijkse dieptescan
 • Jaarlijkse inspectie
 • Herhaling Scope 12 keuring
 • Eerste arbeidsuur per jaar gratis

Voorwaarden

Internet
Wij kunnen enkel een onderhoudscontract aanbieden wanneer jouw omvormer connectie heeft met het internet.

Groenpand installatie
Onderhoudscontracten kunnen alleen worden afgesloten voor installaties die Groenpand zelf heeft geleverd.

Geschikte omvormers
De omvormer in het zonnesysteem is van het merk SolarEdge, SMA of Huawei.

Looptijd
De looptijd van het contract bedraagt 1 jaar vanaf het moment van de oplevering van de installatie. Het contract wordt na dit eerste jaar jaarlijks verlengd.

Opzegtermijn
Als je wilt opzeggen, geef dit dan minimaal een maand voor het begin van het volgende contractjaar aan. Bijvoorbeeld: als je nieuwe contracttermijn in zou gaan op 1 januari, dan hebben we je opzegging uiterlijk 30 november nodig.

Betaling
Facturatie vindt plaats op jaarlijkse basis middels automatische incasso. Jaarlijks kan een prijsindexatie tot 2% worden toegepast. In het geval van grotere wijzigingen in abonnementsprijs wordt dit tijdig gecommuniceerd. Desgewenst kan het contract dan voor het verstrijken van het einde van de contractstermijn worden stopgezet.

Levering van jaarverslag
Aan het eind van elk jaar looptijd worden jaarverslag en scan op afstand geleverd.

Eerste Basis Inspectie (EBI)
Wij kunnen enkel een onderhoudscontract aanbieden wanneer er een eerste basis inspectie (EBI) is uitgevoerd en eventuele benodigde aanpassingen zijn voltooid.

Periodieke inspectie Scope 12
Voor het Scope 12 aanbod wordt na elk jaar looptijd de periodieke inspectie gepland. Voor het Scope 12 aanbod wordt na 5 jaar looptijd de herhaling EBI geleverd. Deze herhaling wordt door een gecertificeerd inspecteur gedaan.

Veelgestelde vragen over service en onderhoud

Bieden jullie onderhoudscontracten aan voor zonnepanelen?2022-05-31T10:20:10+02:00

Dit is een nieuw product binnen Groenpand. We bieden het contract over een tijdje aan. Het duurzaam laten werken van zonnepanelen staat bij dit onderhoudscontract voorop. Dit doen wij door scherp naar jullie opbrengsten te kijken en in te grijpen wanneer hier iets fout gaat.

Moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken?2022-03-02T10:34:53+01:00

Zonnepanelen worden altijd gemonteerd onder een hellingshoek. Regen spoelt dan de meeste viezigheid van de panelen af. Zonnepanelen worden daarmee niet snel vies. Dit kan wel per situatie verschillen, bij een drukke weg of naast een bouwplaats zul je eerder vervuiling zien. Qua efficiëntie zal je dit niet snel merken. Mocht je toch je zonnepanelen schoon willen maken gebruik dan kalkvrij water en een zachte borstel. Zeep is niet nodig.

Maken jullie zonnepanelen schoon voor mij?2022-03-02T10:35:20+01:00

Wij maken zelf geen zonnepanelen schoon. Dit is vaak ook niet nodig, zie daarvoor ook ‘Moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken?’. Voor grotere systemen (>40 panelen) op platte daken hebben we wel een servicepartner en hiervoor kunnen we specifieke aanbiedingen maken.

Hebben zonnepanelen onderhoud nodig?2022-03-02T10:35:39+01:00

Zonnepanelen en de bijbehorende installatie hebben geen bewegende delen die onderhoud nodig hebben. Over het algemeen blijft een geïnstalleerd systeem gewoon werken. Fouten en storingen kunnen echter altijd optreden, die zijn meestal via de monitoring of opbrengsten te zien.

Komen jullie langs wanneer er storing is?2022-03-02T10:35:51+01:00

Wanneer er storingen zijn zullen we altijd eerst kijken of we dit op afstand met je op kunnen lossen. Hiermee kunnen we je vaak sneller helpen en bovendien helpen we het milieu door wat minder te rijden. Mocht een bezoek nodig blijken, dan plannen we dit alsnog met je in. Hiervoor rekenen we standaard voorrijdkosten en arbeidsloon. Mocht een bezoek binnen onder garantie vallen dan sturen we uiteraard geen factuur.

Hoe kan ik mijn onderhoudscontract stopzetten?2022-03-02T10:36:42+01:00

Je kunt je onderhoudscontract altijd opzeggen via onze klantenportal. Hiervoor heb je een link ontvangen in je welkomstmail vanuit service@groenpand.nl.

Vanaf wanneer gaat mijn onderhoudscontract in?2022-03-02T10:37:02+01:00

Een onderhoudscontract laten we ingaan na de oplevering van je systeem. Na oplevering registreren we je systeem in ons klantenportal. Hier ontvang je bericht van.

Kan ik een onderhoudscontract afsluiten als ik al zonnepanelen van Groenpand heb?2022-03-02T10:37:24+01:00

Dit is momenteel nog niet mogelijk. De verwachting is dat dit vanaf de zomer van 2022 wel kan.

Kan ik een onderhoudscontract afsluiten als ik zonnepanelen van een andere leverancier heb?2022-03-02T10:37:43+01:00

Dit is momenteel nog niet mogelijk.

Wat is Scope 12 en wanneer is dit belangrijk?2022-03-02T10:38:42+01:00

Scope 12 is een externe inspectie voor de technische staat van je zonnesysteem. Deze inspectie is ontworpen vanuit de zonnepanelenbranche en het verbond van verzekeraars. Verzekeraars stellen deze inspectie en bijbehorende vervolginspecties soms verplicht voor grotere systemen op bedrijfspanden.

Andere producten

Ga naar de bovenkant