Jeroen van Gorp

Bedrijfsadviseur

Wie ben je?

Mijn naam is Jeroen van Gorp, in 1988 geboren in het mooie vestingstadje Geertruidenberg. Sinds 2019 woon ik samen met mijn vriendin en zoontje in Rotterdam.

Opgroeien onder de rook (letterlijk) van de Amercentrale en in de nabijheid van de Biesbosch heeft me al vroeg de fragiele relatie tussen natuur en energievoorziening doen beseffen. Dit heeft me na de middelbare school in Utrecht gebracht om de bachelor Milieu-natuurwetenschappen te volgen. Daarna heb ik aan de Universiteit Antwerpen de Master in de Milieuwetenschap, met een specialisatie in energietechniek voltooid.

Wat doe je verder in je leven?

Naast het werk vind ik het fijn tijd door te brengen met familie en vrienden.Verder sport ik graag, trek ik me geregeld terug in een boek of krant. Ook is een volgende reis of avontuur nooit ver weg.

Wat is je functie bij Groenpand?

Ik zet mij bij Groenpand in als bedrijfsadviseur. In de praktijk begeleid en adviseer ik organisaties bij duurzaamheidsvraagstukken. Meer in het bijzonder richt ik me op het in kaart brengen van de ‘Trias Energetica’ (energiebesparing, duurzame energie-opwekking, efficiënte inzet restvraag). Daarnaast ben ik eens in de week op het dak te vinden als installateur zonnesystemen. In voorgaande jaren als adviseur heb ik bij bedrijven een verschuiving opgemerkt van ‘voldoen aan wetgeving’ naar de intrinsieke motivatie om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie. Groenpand is zich volledig bewust van de noodzaak van de energietransitie. Het geeft mij een voldoening bedrijven en particulieren te begeleiden bij de overgang van het fossiele naar het hernieuwbare tijdperk.

Woon je zelf in een Groenpand?

We zijn in 2019 in een jaren 30 woning ingetrokken, waar een flinke duurzaamheidswinst te behalen viel. Ondertussen zijn we druk bezig de woning extra te isoleren, de warmtevoorziening optimaliseren en het dak gereed maken voor eigen stroomopwek.