Momenteel wekt een zonnepaneel ongeveer 270 kWh per jaar op.

Het maximale vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dit is het vermogen dat het paneel kan leveren onder gestandaardiseerde omstandigheden (STC) (getest in een lab bij een lichtinstraling van 1000 Watt per vierkante meter en een temperatuur van 25 graden Celsius).

Wij installeren zonnepanelen van 300 tot 400 Wp per paneel. Dit betekent dat als een zonnepaneel van 320 Wp een uur lang energie opwekt onder gestandaardiseerde omstandigheden, het paneel precies 320 Wattuur (dus 0,32 kiloWattuur / kWh) per uur kan opwekken. In Nederland is dit alleen haalbaar middenop een stralend blauwe dag in juni, terwijl met name in de winter zal een zonnepaneel veel minder opwekken. Om de totale opwekking van een zonnepaneel per jaar te berekenen moet je weten wat het totale aantal zonne-uren in dat jaar was, hoeveel de zoninstraling toen was en dat ook nog specifiek voor die locatie, gecorrigeerd voor schaduw en de hellingshoek waaronder het paneel staat. Best een ingewikkelde berekening dus. Gelukkig hebben we daar tegewoordig software voor, dus voor iedere situatie kunnen we heel specifiek voorspellen wat de zonnepanelen gaan opbrengen. 

Om je toch een beeld te geven hoeveel je nu kunt opwekken in een gemiddelde situatie kun je een trucje uithalen. Je kijkt naar het aantal Wattpiek van het paneel en dat vermenigvuldig je met 0,85 en je zet er kWh achter. Dan heb je een aardig beeld van de jaaropbrengst van een zonnepaneel op een gemiddeld dak in Nederland en kom je uit op de eerder genoemde 270 kWh per jaar.

Om een schatting te krijgen hoeveel panelen je nodig hebt om een bepaald verbruik op te wekken (bijv. het elektriciteitsverbruik per jaar) kun je de volgende rekensom gebruiken: verbruik/(aantal Wp*0,85) = aantal panelen.
Met een verbruik van 3500 kWh per jaar heb je dus: 3500/(320*0,85) = 12,8 zonnepanelen. Hieruit komt dat je ongeveer 13 zonnepanelen nodig hebt om je elektriciteitsverbruik per jaar op te wekken.