Energierekening
Je energierekening wordt bepaald door het tarief en de hoeveelheid energie die je verbruikt plus wat vaste kosten. Ieder jaar kijken we terug hoeveel energie je het afgelopen jaar hebt gebruikt. Dat doen we maar één keer per jaar, omdat we eerst de meterstanden moeten opvragen en voor degenen die geen slimme meter hebben is dat wat meer gedoe. Zo weten we de hoeveelheid energie.
De prijs voor energie bepalen is eenvoudig als je een vast tarief hebt, dat is precies wat we destijds hebben afgesproken en die blijft hetzelfde tot de einddatum van je contract. Als je een flexibel tarief hebt kijken we achteraf terug tegen welke prijzen we de energie hebben ingekocht die jij gebruikt hebt. Dat is wat ingewikkelder. We nemen het gemiddelde per maand volgens de overzichten van de EPEX voor elektriciteitsprijzen per kWh en LEBA voor gasprijzen per m3. Daar tellen we kosten bij op voor netbeheer, energiebelasting en nog wat zaken. Zo komen we tot je maandelijkse flexibele tarief.
Hoeveelheid vermenigvuldigen met de prijs per eenheid  geeft je energierekening, al mogen er dan nog wel wat belastingvoordelen vanaf. Daarnaast betaal je vastrecht, dat zijn een soort abonnementskosten, vaste kosten per maand die niet afhankelijk zijn van je verbruik.

Voorschot
Je kunt de prijs van een energiecontract dus vastleggen, maar de hoeveelheid niet, die weten we niet van tevoren. Daar maken we een schatting van met behulp van statistieken die we van de netbeheerder krijgen. We gebruiken daarvoor je Standaard Jaar Verbruik (SJI). Dat delen we door twaalf maanden en op basis van die verwachte hoeveelheid brengen we een voorschotbedrag is rekening. Dat voorschotbedrag is dus ook weer afhankelijk van prijs en hoeveelheid. Dat betekend dat je voorschotbedrag kan wijzigen als je verbruik (je SJI) veranderd, ook als je een vast contract hebt. Als je een flexibel contract hebt kan je voorschotbedrag mee veranderen met de hoeveelheid energie die je verbruikt of met de prijs die op dat moment geldt.

Jaarafrekening
Als het jaar is afgelopen (diet doen we in principe op 1 januari) vragen we alle meterstanden op. Op basis daarvan bepalen we hoeveel energie je nu eigenlijk verbruikt had en dus hoeveel je eigenlijk had moeten betalen. Daar trekken we vanaf hoeveel je al betaald hebt en het verschil brengen we in rekening. Het kan dan zijn dat je geld terugkrijgt: bijvoorbeeld als je minder energie bent gaan gebruiken of als de prijzen zijn gedaald. Het kan ook zijn dat je nog een factuur na krijgt, omdat je juist meer energie bent gaan gebruiken of de prijzen zijn gestegen. Als je een vast contract hebt dan hebben prijsstijgingen of prijsdalingen geen invloed op je jaarafrekening.

Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op!