panel

Wat is het?

In de energiescan wordt ingezoomd op de grootste verbruikers van elektriciteit en gas in je pand. Samen dekken deze 80% af van het verbruik. In de energiescan wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie is, bijvoorbeeld welke installaties en apparaten veel energie gebruiken. We vergelijken deze vervolgens met een energiezuinige alternatief.
In de energiescan richten we ons op de volgende 4 zaken:  isolatie, installaties, verlichting en zelf energie opwekken.

Isolatie

Ruim 80% van het gasverbruik wordt gebruikt voor verwarming. Met goede isolatie is hier veel op te besparen. Ook slimme oplossingen zoals een digitale thermostaat helpen. Groenpand maakt inzichtelijk welke maatregelen het meeste opleveren.

Installaties

Op installatie als de verwarmingsketel is vaak veel winst te behalen. Waar oudere ketels een rendement hebben van 80%, gaan nieuwe ketels richting de 97%. Ook andere installaties als ventilatie worden onder de loep genomen.

Verlichting

Verlichting zorgt gemiddeld voor ruim 15% van het verbruik in een pand. In veel gevallen kan hier met beperkte investering tussen de 50% en 90% op bespaart worden. Groenpand maakt in de energiescan een overzicht van de huidige verlichting en zet de energiezuinige alternatieven daarnaast op een rij. Hierbij wordt uitgegaan van behoud van kleur en lichthoeveelheid.

Energie opwekken

Naast de mogelijkheden tot besparing hebben veel panden de potentie om zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen. Groenpand geeft in de energiescan aan wat de mogelijkheden zijn, inclusief de daaraan verbonden kosten en baten.

Groenpand helpt gebouweigenaren energie onafhankelijk te worden.

Groenpand 2018 ©
085 401 19 12